Wyposażenie zewnętrzne kontenera/placu budowy

Schody w większych budynkach modułowych
Dodatkowe zadaszenie nad wejściem
Dodatkowe zadaszenie nad oknem podawczym
Kraty zabezpieczające okna i drzwi
Urządzenia dla niepełnosprawnych
Attyki
Dach dwuspadowy
Podłogi w różnorodnej kolorystyce
Dodatkowe ścianki działowe
Dowolną stolarkę drzwiową i okienną
Przeszklenia
Zbiorniki na fekalia