Realizacje wdrożenia kontenerów

kontenery na zaplecza budowy
Hale
Mieszkalne
Orliki
Przedszkola, szkoły, przychodnie
Stróżówki
Techniczne
Zbiorniki na fekalia