ZASADY WYNAJMU

Podstawowe zasady wynajmu kontenerów:

1. Zwykle kontenery są wynajmowane są na miesiąc i jego wielokrotność za określoną stawkę najmu (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wynajmu na okres krótszy niż 1miesiąc).
2. Kontenery mogą być wyposażone dodatkowo w np. stoły, krzesła, ławy, szafki ubraniowe, klimatyzację.
3. Zapewniamy transport oraz rozładunek kontenerów (płatne dodatkowo)
4. Kontenery wynajmowane są na podstawie podpisanej przed dostawą umowy najmu.
5. Kontenery dostarczane są po zapłacie wymaganej kaucji zabezpieczającej i stawki wynajmu za pierwszy miesiąc wynajmu.
6. Faktury za wynajem kontenerów wystawiane są na początku każdego miesiąca z terminem płatności do 10 danego miesiąca.
7. wynajmujący zobowiązuje się do terminowego regulowania należności – w przypadku opóźnień możliwe jest nawet wcześniejsze odebranie kontenerów i zgłoszenia należności do Krajowego Rejestru Długów.
8. Kaucja zabezpieczająca pobierana jest na poczet ew. zniszczeń i uszkodzeń kontenera podczas wynajmu i jest zwracana po zakończeniu najmu i uiszczeniu wszystkich płatności.

Wymagane dokumenty do wynajmu kontenerów:

1. Spółki Jawne, Sp. z o.o., Spółki Akcyjne:
wyciąg z rejestru handlowego z numerem Krajowego Rejestru Sądowego
zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
ważny dowód osobisty
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON

3. Osoby fizyczne (prywatne)
Ważne dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty i prawo jazdy)
rachunki za prąd lub gaz z ostatnich 3 m-c

Do kosztów wynajmu kontenerów należy doliczyć także dodatkowe czynności związane z samą obsługą wynajmu kontenerów:

Transport wynajmowanych kontenerów:
1. dostawa kontenerów (1 transport = 2 kontenery 20’)
2. odbiór kontenerów (1 transport = 2 kontenery 20’)
3. dopłata za transport kontenerów samochodem wyposażonym w HDS (w przypadku kiedy na miejscu budowy nie ma dźwigu do rozładunku)

Montaż i demontaż kontenerów – w przypadku najmu budynków kontenerowych składających się z wielu łączonych ze sobą modułów:
1. montaż: około 300-450 PLN netto / 1 kontener
2. demontaż: 300 PLN netto / 1 kontener

Mycie kontenerów po wynajmie w przypadku ich zwrotu:
1. mycie kontenera socjalno-biurowego: 100 PLN netto / 1 szt.
2. mycie kontenera sanitarnego: 200 PLN netto / 1 szt.

Dodatkowo:
1. Kaucja zabezpieczająca płatna jest najpóźniej w dniu odbioru kontenerów.
2. Ewentualne koszty napraw wszelkich szkód powstałych w kontenerze podczas wynajmu – ponosi Najemca.

Oferta na wynajem kontenerów zwykle nie zawiera (chyba że w ofercie jest to wyróżnione):

1. Przygotowania podłoża pod kontenery, tj. niwelacji terenu, płyt betonowych, wykonania stóp fundamentowych, itp. pod naroża kontenerów.
2. Połączenia wewnętrznych instalacji z zewnętrznymi sieciami zasilającymi, tj. prąd, woda, kanalizacja, uziemienie zewnętrzne, instalacja telefoniczna, komputerowa, klimatyzacyjna, itp.
3. Pomiarów elektrycznych kontenerów po podłączeniu do zewnętrznych sieci zasilających (pomiary zerowania instalacji elektrycznej oraz przeciwporażeniowej).
4. Pomiarów zużycia energii elektrycznej kontenera.
5. Wyposażenia meblowego.
6. Dokumentacji architektoniczno-budowlanej kontenera.
7. Kosztów wykonania wszelkich wymaganych zezwoleń urzędowych.

Uwaga! Zamawiający wynajem kontenerów jest zobowiązany zapewnić dojazd i miejsce manewrowe dla samochodów dostarczających kontenery a także źródło prądu oraz wody na czas montażu obiektów wielomodułowych.