BUDOWNICTWO MODUŁOWE

Szybko, ekonomicznie i kreatywnie

Wynajmowane budownictwo modułowe to rozwiązanie od niedawana rozpowszechniane w naszym kraju. Ideą oferowanych rozwiązań jest tworzenie budynku kontenerowego poza miejscem jego przeznaczenia, a następnie wynajęcie i postawienie w miejscu wskazanym przez klienta. Budynek modułowy powstaje w profesjonalnych warunkach, gdzie pracownicy dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i wysoką kulturą techniczną. Niezwykle ważna jest wiedza z zakresu projektowania kontenerów, produkcji kontenerów, kontroli jakości i ich montażu.

Powtarzalne, wysokiej jakości materiały, nowoczesne standardy produkcji umożliwiają znaczne skrócenie czasu powstania budynku kontenerowego w relacji do innych technologii.

Powtarzalność wymiarów kontenera i zastosowanych profili stalowych powoduje, że konstrukcja budynku modułowego jest stabilniejsza i wytrzymalsza od innych rozwiązań znanych na rynku. Pojedyncze kontenery z które tworzą budynek modułowy, są zaprojektowane do wielokrotnego transportu, rozładunku i montażu. Bardzo często budynki stawiane są w trudnych warunkach terenowych, gdzie poddawane są licznym niesprzyjającym okolicznościom.

Proces produkcji kontenera w zakładzie produkcyjnym pozwala na wyeliminowanie wszelkich wad i niedoskonałości. Wszystkie etapy produkcji kontenera podlegają pełnej kontroli i profesjonalnemu nadzorowi. Elementy nie spełniające kryteriów rygorystycznej kontroli jakości, są eliminowane i zastępowane właściwymi.

Tworzenie budynku modułowego pod ścisłym nadzorem w zakładzie produkcyjnym to również ściślejsze przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, przepisów ochrony środowiska naturalnego oraz kontrola powstających odpadów.

Zalety wynajmowanych budynków modułowych :

• krótki czas realizacji - wynajmowany budynek modułowy, powstaje w bardzo krótkim czasie. Może to być biurowiec, siedziba firmy, hotel pracowniczy, szkoła czy przedszkole. Potrzebny jest tylko projekt budynku i produkcja może się od razu rozpocząć. Produkcja kontynuowana jest bez względu na warunki pogodowe, a w jej trakcie mogą być prowadzone prace ziemne, przygotowujące warunki do posadowienia kontenera w miejscu jego przeznaczenia.

• komfort wynajmującego - osoba zamawiająca obiekt modułowy, nie jest bezpośrednio zaangażowana w proces produkcyjny, zna termin oddania budynku do użytkowania i może się skupić na innych obowiązkach.

• mobilność - konstrukcja budynku modułowego oparta jest na powtarzalnych, standardowych kontenerach. Budynek może być dowolnie rozbudowywany lub pomniejszany przez dodawanie lub odejmowanie kontenerów. Budynki mogą przewożone i stawiane na dzierżawionym terenie.

• Trwałość - wynajmowany budynek kontenerowy wykonany jest z solidnych materiałów, umożliwiający długoletnie użytkowanie.

• Wysoka jakość użytkowania - budynki oparte na kontenerach posiadają wysokie parametry izolacyjne, można w nich bezpiecznie przebywać lub instalować kosztowne wyposażenie.

• Kreatywność - poza ramą kontenera , możemy dowolnie stosować materiały wykończeniowe, stosować je wewnątrz jak i zewnątrz budynku.

• Nowoczesny design - nasz zespół projektantów i konstruktorów oraz ekipy montażowe, wykonają funkcjonalny i atrakcyjny architektonicznie budynek.

• Niski koszt - szybki czas realizacji budynku pozwala obniżyć koszty wykonania budynku

w porównaniu do innych technologii. Wynajmowany budynek kontenerowy jest przekazywany na określony okras czasu, a koszt wynajmu rozliczany jest w okresie miesięcznym. Koszt najmu podlega negocjacjom w zależności od ilości i okresu wynajmowanych kontenerów.

sky-triangel